Właściwość

Kancelaria Komornika Sądowego Jana Sztefki prowadzi i przyjmuje do prowadzenia sprawy egzekucyjne z całego obszaru jaki obejmuje aktualnie swym zasięgiem Sąd Rejonowym w Sosnowcu.